Kontakt:

Stowarzyszenie Hodowców Ptaków "CANARIA 02" Poznań 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" 
Dom Kultury "Na Skarpie" 
os. Piastowskie 104, 61-164 Poznań 
tel. 513-059-061, 726 063 160, 606 108 670 
e-mail: canaria02poznan@o2.pl 
REGON:30251155 
NIP:7822563164 
Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 
83 10901476 0000 000121879880