Aktualności

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół 
życzy
Zarząd SHP Canaria 02 Poznań

Uwaga!!!

Obrączki można zamawiać do 28.03.2024r. 
Robert Bossy tel. 660 432 167

Obrączki zamawiane w styczniu będą wydawane 23.03.2024r na zebraniu, które odbędzie się w Rożnowie ul. Franciszka Mickiewcza 5.


UWAGA!!!

Zmiana adresu siedziby spotkań.

Najbliższe spotkanie odbędzie się o godzinie 10.00 w dniu 23.03.2024r.
64-600 Rożnowo ul. Franciszka Mickiewicza 5


Wyniki walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Hodowców Ptaków "Canaria02" Poznań z dnia 24.02.2024r


1. Wybory prezesa: jednogłośnie wybrano Bogusława Rybarczyka

2. Do zarządu stowarzyszenia jednogłośnie wybrano:
Jakuba Kasprzyka, Czesława Dobrowolskiego, Tadeusza Skrzypczaka, Roberta Bossego.

3. Do komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie:
Bernarda Słomę, Piotra Synoradzkiego i Bartosza Gracza.

4.Wybór Sądu Koleżeńskiego: wybrano 
Tadeusza Derlatko, Ryszarda Bródkę i Macieja Kurka


Gratulacje!!!

STOWARZYSZENIE HODOWCÓW PTAKÓW
CANARIA 02 POZNAŃ
OŚ. Piastowskie 104
61-164 Poznań
9 lutego 2024r,
ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Hodowców Ptaków CANARIA 02 Poznań
zaprasza w dniu 24 lutego 2024 r. (sobota) na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w siedzibie Stowarzyszenia, OŚ. Piastowskie 104 – Poznań,

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA   

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych
* powitanie nowo wstępujących członków do stowarzyszenia
* podziękowanie zasłużonemu wieloletniemu członkowi Teodorowi Łysakowi
* podziękowanie hodowcom SHP za udział w konkursach i wystawach na
Mistrzostwach Polski w Gliwicach i Mistrzostwach Świata w Hiszpanii
2. Wybór Prezydium zebrania (przewodniczącego i sekretarza).
3. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie ważności obrad)
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Wybór Komisji Wyborczej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2023 rok (p. Prezes Wiesław Krajewski).
8. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2023 rok (p.Skarbnik Robert Bossy).
9. Przedstawienie propozycji budżetu na bieżący rok (p.V Prezes Bogusław Rybarczyk).
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
12. Dyskusja nad sprawozdaniami
13. Przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań:
* z działalności Zarządu – uchwała nr 1
* finansowego stowarzyszenia -uchwała nr 2
* pracy Komisji Rewizyjnej -uchwała nr 3
* pracy Sądu Koleżeńskiego – uchwała nr 4
14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi -uchwała nr 5
15. Wybory:
* przedstawienie Ordynacji Wyborczej
*wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
* wybór członków Zarządu Stowarzyszenia
* wybór członków Komisji Rewizyjnej
* wybór członków Sądu Koleżeńskiego
* wybór delegatów na walny Zjazd Delegatów PFO
* ogłoszenie wyników wyborów
16. Zabranie głosu nowo wybranego Prezesa
* podjęcie uchwały o utrzymaniu lub zmianie siedziby Stowarzyszenia SHP
* prowadzenie kroniki i historii SHP
* prowadzenie strony internetowej SHP
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zakończenie zebrania 

Termin zamawiania obrączek.

Kolejny termin zamawiania obrączek mija 14 stycznia. Prosimy o kontakt - Robert Bossy tel. 660 432 167

Spotkanie Opłatkowe

Dnia 16.12.2023 roku W Domu Kultury na Skarpie odbyło się opłatkowe spotkanie.Krótka relacja zdjeciowa.

                                          ZAPRASZAMY !!!

W imieniu Zarządu zapraszamy na zebranie sprawozdawczo - wyborcze  Członków SHP Canaria02, które niestety odbędzie się ostatni raz w Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu w dniau 24.02.2024 roku o godzie 10:00
                   Sredecznie Wszyskich Zapraszamy !!!

ZAPRASZAMY !!! 

W imieniu Zarządu zapraszamy na ostatnie w tym roku zebranie opłatkowe Członków SHP Canaria02, które odbędzie się dnia 16.12.2023 roku. W Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu o godzie 10:00.

Uawga !!!

Spotkanie będzie poświęcone również planowaniu w przyszłym roku wyborów nowych władz stowarzyszenia .


Zaproszenie !!!
----------------------
W imieniu zarzadu serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne związane z VI edycia Pucharu  Polski papug, który ma odbyć sie na Targach Poznanskich.
Spotkanie odbędzie sie 04.11.2023 W Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu o godz. 10:00 


Uwaga !!!

Zebranie  - 07.10.2023 - Odwołane !!Uwaga zarządzenie Międzynarodowe Targi Poznańskie 
W dniu 17.11.2023 w godzinach 7:00 - 9:00 podczas przyjmowania ptaków będą  rozdawane miejscówki parkingowe dla wystawców 
Koszt miejscówki na sobotę i niedzielę 30 zł .
W razie pytań proszę dzwonić do prezesa Krajewski Wiesław 
tel.502 582 311

Serdecznie Zapraszamy !!!

Będzie można zobaczyć przepiekne i kolorowe gatunki ptaków naszych hodowców.
Poznańskie Targi zapraszają do zobaczenia innych stanowisk gdzie bedzie można podziwiać Pasionatów i ich hobby.
Wszysko odbędzie się 
18-19.2023 roku 


REGULAMIN PORZĄDKOWY PUCHARU POLSKI PAPUG I OTWARTEGO KONKURSU MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI KANARKÓW I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH POZNAŃ 2023

 • Ptaki przyjmuje się do konkursu i na wystawę w dniu 17 listopada 2023 r. w godz. 7-9 zgodnie z Regulaminem.
 • W konkursie będą oceniane ptaki, które posiadają obrączki z sygnum wystawcy bez względu na przynależność organizacyjną (Związkową, Stowarzyszeniową).
 • Ptaki, które mają obrączki z obcym sygnum, mogą być oceniane, nagradzane (1 najlepszy ptak konkursu) i zaprezentowane na wystawie. Nie będą jednak brały udziału w konkursie głównym, tylko w klasie powszechnej.
 • Każdy hodowca powinien podać przy zgłoszeniu (na formularzu zgłoszeniowym) telefon kontaktowy.
 • Ptaki przyjmowane będą w klatkach wystawowych, zgodnych z regulaminem COM. Klatki muszą być czyste i w dobrym stanie technicznym. Ptaki w klatkach brudnych lub uszkodzonych nie będą przyjmowane. Organizator nie zapewnia klatek wystawowych. Dopuszcza się eksponowanie ptaków w własnych wolierach .
 • Wystawcy przy przyjmowaniu ptaków zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii pierwszego kontaktu o stanie zdrowia ptaków obowiązkowo.

 • Liczbę klatek oraz ptaków należy zgłaszać drogą elektroniczną do dnia 10 listopada 2023 r. na adres mailowy kankrajoch@o2.pl lub bahials@o2.pl . Karty zgłoszeń wypełniane będą podczas przyjmowania ptaków.
 • Wszelkie opłaty za ptaki zgłoszone do konkursu będą pobierane w dniu przyjmowania ptaków.
 • Opłaty wynoszą odpowiednio: kolekcja: 40 zł; para papug (samiec i samica w osobnych klatkach ) 20 zł. ptak pojedynczy: 10 zł OD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU.
 • Organizatorzy serdecznie zapraszają hodowców niezrzeszonych w PFO i nieposiadających własnego sygnum do zaprezentowania swoich okazów na wystawie. Opłata wynosi 5 zł za jednego ptaka.
 • Wystawcy chcący umieścić reklamę swojej hodowli w formie zawieszenia baneru na wystawie proszeni są o kontakt tel. Wiesław Krajewski tel. 502 582 311
 • Zabrania się wnoszenia transportówek i dużych plecaków na teren wystawy w czasie jej trwania.
 • Wszelkie uwagi związane ze stanem ptaków należy niezwłocznie zgłaszać organizatorowi.
 • Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 19 listopada 2023 r. w godzinach 13-15.
 • Zabrania się wyjmowania, podmiany oraz sprzedaży ptaków z klatek wystawowych. Wyjątkiem są niezbędne zabiegi higieniczne – po ich ukończeniu ptaki muszą wrócić do swoich klatek i wolier. W trakcie trwania konkursu i wystawy nie ma giełdy (zgodnie z zarządzeniem MTP).
 • Sprzedaż ptaków z klatek wystawowych jest dozwolona po zakończeniu wystawy i wydaniu ptaków.
 • Wydawanie ptaków rozpoczyna się od godz. 17:00 w dniu 19 listopada 2023 
 • Na terenie i w bliskim sąsiedztwie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia wyrobów tytoniowych,e-papierosów oraz spożywania alkoholu. Osobom nietrzeźwym wstęp wzbroniony. Na terenie i wokół obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz zanieczyszczania.
 • Podczas trwania wystawy na terenie MTP będą zapewnione punkty gastronomiczne.
 • Wjazd dla wystawców Brama numer 7od ul.Bukowskiej vis a vis Hotelu Sheraton MTP hala 3 i 3A – antresola
 • Każda osoba na terenie wystawy oraz konkursu ma bezwzględny obowiązek podporządkowania się poleceniom organizatora.
 • Wobec osób nie przestrzegających regulaminu zostaną wyciągnięte konsekwencje w postaci dyskwalifikacji wystawianych ptaków. W przypadku rażącego naruszania regulaminu zostanie wydany zakaz udziału w kolejnych wystawach przez okres do 3 lat.

Informacji udzielają: 

 WIESŁAW KRAJEWSKI tel. 502 582 311

 LEON STRYKOWSKI     tel. 509 802 800


                  Informacja !!!

Ornitologiczne Mistrzostwa Polski odbędą się na terenie Areny w Gliwicachw dniach 27 listopada - 3 grudnia 2023 r.

                 Obrączki na 2024 rok - informacje

Drodzy Hodowcy!

Polska Federacja Ornitologiczna zmieniła dostawcę obrączek. Będzie to czeski dostawca który będzie dostarczał wszystkie obrączki (razem z plastikowymi).
Zmianie uległy rozmiary zamawianych obrączek - zamiast 2.7 będą 2.8, zamiast 2.9 będą 3.0.
Obrączki plastikowe wzorem ubiegłych lat będziemy zamawiali tylko 3.0. Na rok 2025 jest w planach rozszerzenie rozmiarówki plastikowej.

Ceny obrączek na rok 2024:
- 2.0 - 4.5mm = 1.80zł
- 5.0 - 6.5mm = 2.10zł
- 7.0 - 7.5mm = 2.80zł
- 8.0 - 12.0mm aluminium = 4.30zł
- 8.0 - 18.0mm nierdzewne = 6.60zł
- 3.0 plastik - 1.70zł

Obrączki na sezon 2024 będzie można zamawiać w następujących terminach:
12.07 - 20.07.2023 - obrączki TYLKO rozmiar 2.8 dla egzotyki. Zamówienia na inne rozmiary nie będą przyjęte.
15.09 - 29.09.2023
01.01 - 15.01.2024
15.03 - 29.03.2024

!!! Ważne dla Hodowców !!!
Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 29 września, to jest to termin dla stowarzyszeń, a nie dla hodowców.
Jeżeli hodowca wyśle 29.09 zamówienie do swojego stowarzyszenia, nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone na platformę.
Bezpieczny termin dla hodowców to 20.09, chyba ze stowarzyszenie wyznaczy własny termin.

!!! Ważne dla stowarzyszeń !!!
Termin płatności za obrączki odpowiednio do terminów zamawiania
15.09 - 5.10.2023
01.01 - 20.01.2024
15.03 - 5.04.2024
Terminy są nieprzekraczalne! W przypadku nie opłacenia, obrączki nie będą zamawiane.
Rada Federacji


NOWE TERMINY ZAMAWIANA OBRĄCZEK 

Ustalono terminy zamawiania obrączek na rok 2024:
1 - 15.07.2023 – tylko obrączki 2,8 mm
15 - 28.09.2023 – "termin 0"
1 - 15.01.202415 - 28.03.2024

                     ZAPRASZAMY !!! 
W imieniu Zarządu zapraszamy na Zebranie Członków SHP Canaria02 które odbędzie się dnia 27.05.2023 roku. W Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu o godzie 10:00UWAGA !!!
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Zarząd zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze 
dnia 22 kwietna  o godzinie 10:00 
do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.
Obecność obowiązkowa.

                      Uwaga !!!
Zebranie Walne w dniu 25.03.2023 jest              odwołane .

UWAGA !!!
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Zarząd zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze 
dnia 25 marca o godzinie 10:00 
do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.
Obecność obowiązkowa.

Zarząd zaprzasza na Zebranie  Członków SHP Canaria02 które odbędzie się 
dnia 25.02.2023 roku. o godz 10:00

Zarząd zaprzasza na Zebranie  Członków SHP Canaria02 które odbędzie się 
dnia 28.01.2023 roku.

Szanowni Hodowcy !

Przypominamy !

Obrączki na sezon 2023 zamawiamy 
15.01-25.01.2023

Drodzy Hodowcy!

Poniżej prezentujemy ceny obrączek oraz okresy zamówieniowe na 2023 rok. 

Ceny obrączek producenta czeskiego to:
- 2.0 - 4.5mm = 1.55zł
- 5.0 - 6.5mm = 1.70zł
- 7.0 - 7.5mm = 2.40zł
- 8.0 - 12.0mm aluminium = 3.90zł
- 8.0 - 18.0mm nierdzewne = 6.20zł

Obrączki na sezon 2023 będzie można zamawiać w następujących terminach:
15.01 - 25.01.2023
15.04 - 25.04.2023
W imieniu Zarządu, Przypominamy !! 
15.02.2023 jest ostatecznym terminem płacenia składek Członkowskich.

Przypominamy !!! Zebrania Człnków SHP Canaria02 w 2023 roku będą odbywać się w ostatnią sobotę każdego miesiąca do mają .

Zarząd zaprasza na bardzo ważne Zebranie Członków SHP Canaria02, które odbedzie się dnia 10.12.2022 r o godzinie 10:00 w Domu Kultury na skarpie.

Zarząd zaprasza na bardzo ważne Zebranie Członków SHP Canaria02, które odbedzie się dnia 22.10.2022 r o godzinie 10:00 w Domu Kultury na skarpie.
UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Zarząd zaprasza na Zebranie Członków SHP Canaria02 
dnia 3 wrzesnia 2022 r o godzinie 10:00 
do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Zarząd zaprasza na Zebranie 
dnia 28 maja o godzinie 10:00 
do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.
Obecność obowiązkowa.

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy, że 11 maja zmarł Jerzy Pakulski.

Wieloletni Hodowca, Sędzia i Prezes Związku Canaria02 Poznań, który z zaangażowaniem i pasją szerzył więdzę o ptakach egzotycznych i papugach wśród hodowców i młodzieży.

Pogrzeb odbędzie się 18 maja 2022r o godzinie 12:30 
na Cmentarzu Górczyńskim.

Rodzinie oraz bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu oraz ślemy słowa otuchy i wsparcia.


Zarząd i Koledzy z SHP Canaria02 Poznań

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Ze względu na zaplanowane wyjazdy rodzinne, związane z weekendem majowym, Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 23 kwietnia 2022 r. 
Zarząd serdecznie zaprasza. 
Obecność obowiązkowa.

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Obrączki są do odbioru u Prezesa Wiesława Krajewskiego 
tel. 502 582 311


UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!

Zarząd zaprasza na Zebranie 26 lutego o godzinie 10:00 
do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.
Obecność obowiązkowa.

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!
Zarząd informuje, że kolejny termin zamawiania obrączek na sezon hodowlany 2022 mija 25 stycznia.
Zamówienia przyjmuje Robert Bossy
tel. 660 432 167

Ponadto Zarząd zaprasza na Zebranie 29 stycznia o godzinie 10:00 do Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu.
Obecność obowiązkowa - rozdanie dyplomów i pucharów za Konkurs 2021.

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!
Zarząd informuje:
spotkanie opłatkowe zostaje odwołane z powodu ostrych obostrzeń w Domu Kultury na Skarpie.
Wręczanie dyplomów i nagród za konkurs listopadowy odbędzie się na najbliższym możliwym zebraniu tj. 29 stycznia 2022r.

Przypominamy o uiszczeniu skladki za rok 2022. Termin do 15 lutego 2022 r.

OBRĄCZKI DO ODBIORU 
U PREZESA WIESŁAWA KRAJEWSKIEGO 502 582 311

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!
Zarząd informuje:
spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 r. o godzinie 10:00 w Domu Kultury na Skarpie w Poznaniu. 
Na spotkaniu odbędzie się wręczanie dyplomów i nagród za Konkurs 2021 r. 
Wszystkich członkow serdecznie zapraszamy.

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!
Zarząd prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich i wpłat za obrączki za rok 2021. 

UWAGA
Hodowcy SHP Canaria02 Poznań!
Oddziałowy Konkurs Papug, Kanarków i Ptaków Egzotycznych odbędzie się w DK "Na Skarpie" w Poznaniu

5 listopada 2021 r.
17:00-19:00 przyjmowanie ptaków (mała sala klubowa, na prawo).

6 listopada 2021 r.
8:00-16:00 konkurs - ocena ptaków 
16:00-17:00 odbiór ptaków 
17:00 zakończenie konkursu

Przypominamy o kolejnym terminie zamawiania obrączek do 25 września.

Robert Bossy tel. 660 432 167
Zarząd zaprasza na zebranie, które odbędzie się 23 października o godzinie 10:00. 


Drodzy Hodowcy!

Poniżej prezentujemy ceny obrączek (nie uległy zmianom) oraz okresy zamówieniowe na 2022 rok. Obrączki będzie wzorem ubiegłych lat dostarczał czeski producent Sestak.
Będzie można zamówić również niemieckie obrączki plastikowe (rozmiar 3.0). Przed wpisaniem do platformy zamówienia na niemieckie obrączki proszę o kontakt z Arturem Kupczak - skarbnik@pfo.info.pl

3.0 (mm) - niemieckie plastiki - 1.25zł

2.0 - 4.5 (mm) = 1.10 zł
5.0 - 6.5 (mm) = 1.25 zł
7.0 - 7.5 (mm) = 1.60 zł
8.0 - 11.0 (mm) = 2.65 zł
8.0 - 18.0 (mm) nierdzewne = 4.30 zł

Terminy:
- 11-22 lipca 2021 roku
- 15-30 września 2021 roku
- 15-31 stycznia 2022 roku
- 15-31 marca 2022 roku- 15-30 maja 2022 roku

Ważne uwaga dla hodowców:

 • Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek, to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców.
 • Jeżeli Hodowca wyśle zamówienie do swojego Stowarzyszenia w ostatnim dniu, nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na niezdecydowanych. 

Zamówienia na obrączki przyjmuje Robert Bossy tel. 660 432 167

UWAGA!!!
26.06.2021r.
o godzinie 10.00
Odbędzie się Walne Zebranie 
Sprawozdawczo - finansowe 
Członków SHP Canaria 02.

Dom Kultury "Na Skarpie" 61-164, 
Poznań oś. Piastowskie 104.

W związku z wymogami COVID19 prosimy o przybycie w maskach ochronnych.
Pomiar temperatury i srodki dezynfekcyjne będą dostępne na miejscu.

Serdecznie zapraszamy. 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wspaniałego Kolegi Bogdana Glabusa, wieloletniego członka Stowarzyszenia Canaria 02 Poznań, hodowcy pięknych kanarków kształtnych.
 
Zdobywcy wielu prestiżowych nagród na konkursach regionalnych oraz Mistrzostwach Polski.

Msza Święta i pogrzeb odbedą się 30 marca 2021 r o godzinie 11:00 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, przy ulicy Ks. Gieburowskiego 6 (Piątkowo).

Rodzinie oraz bliskim Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu oraz ślemy słowa otuchy i wsparcia.

Zarząd i Koledzy z SHP Canaria02 Poznań

UWAGA!!!
Zarząd SHP Canaria02 Poznań informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, Walne Zebranie Sprawozdawcze planowane na 27.03.2021 r. zostaje odwołane.

Równocześnie informujemy, że nowy termin zebrania zostanie podany w późniejszym czasie.

UWAGA!!!
Zarząd SHP Canaria02 Poznań informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zebranie planowane na 27.02.2021 r. zostaje odwołane.

UWAGA!!! 
Zarząd SHP Canaria02 Poznań informuje, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, zebranie planowane na 30.01.2021 r. zostaje odwołane.

Jednocześnie Zarząd uprzejmie prosi o terminowe zapłacenie obowiązkowej składki członkowskiej za rok 2021 do dnia 15 lutego 2021 roku.

Składkę można wpłacić u skarbnika Roberta Bossego tel. 660 432 167 
oraz v-ce Prezesa Leona Strykowskiego tel. 509 802 800.

Składkę można uregulować także przelewem:
Stowarzyszenie Hodowców Ptaków
"Canaria 02" Poznań
nr konta: 83 10901476 0000 000121879880
kwota: 200 zł
tytuł: składka członkowska za rok 2021, imię i nazwisko

Termin 15 lutego jest terminem ostatecznym dla wszystkich członków.

UWAGA!!! 
Zarząd SHP Canaria02 Poznań uprzejmie prosi o zapłacenie obowiązkowej składki członkowskiej za rok 2021 do dnia 15 lutego 2021 roku.

Składkę można wpłacić u skarbnika Roberta Bossego tel. 660 432 167 
oraz v-ce Prezesa Leona Strykowskiego tel. 509 802 800.

Składkę można uregulować także przelewem:
Stowarzyszenie Hodowców Ptaków
"Canaria 02" Poznań
nr konta: 83 10901476 0000 000121879880
kwota: 200 zł
tytuł: składka członkowska za rok 2021, imię i nazwisko

Termin 15 lutego jest terminem ostatecznym dla wszystkich członków.

UWAGA!!! 
Kolejny termin zamawiania obrączek dla hodowców przypada od 15 stycznia 
do 25 stycznia 2021 roku. 
Kontakt - Robert Bossy tel. 660 432 167

UWAGA!!! 
Reklamowe kalendarze na rok 2021 można odebrać u Leona Strykowskiego (tel. 509 802 800) i Wiesława Krajewskiego (tel. 502 582 311) 

UWAGA!!! 
W związku z sytuacją epidemiologiczą w kraju, Zarząd SHP Caaria02 jednogłośnie podjął decyzję o odwołaniu Spotkania Opłatkowego i zebrania, które miało się odbyć 19.12.2020 r.

UWAGA!!! 
Szanowni Hodowcy Kanarkow Harceńskich!

Zarząd SHP Canaria02 z wielkim żalem zawiadamia o ostatecznym odwołaniu 83. Ornitologicznych Mistrzostw Polski
w konkursie harceńskich kanarków śpiewających Poznań 2020. Pomimo włożonego trudu w przygotowania i ogromnego zaangażowania wielu z nas, sytuacja epidemiologiczna w kraju, uniemożliwiła nam zorganizowanie konkursu. 

Zarząd SHP Canaria02 serdecznie pozdrawia wszystkich Hodowców Harceńskich Kanarków Śpiewających i życzy dużo zdrowia w tym trudnym czasie. 

UWAGA!!! 
Zamawianie obrączek II termin na rok 2021 upływa 25 listopada 2020 r. 
Kontakt - Robert Bossy tel. 660 432 167

UWAGA!!! 
Obrączki na sezon 2021 do odbioru u Leona Strykowskiego tel. 509 802 800

UWAGA!!! 
Zarząd nie wyklucza przeprowadzenia konkursu oddziałowego dla Członków SHP Canaria02 w dniu 05.12.2020r lub 09.01.2021r. Decyzję uzależniamy od sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prezes, Wiesław Krajewski

UWAGA!!!    UWAGA!!!

Zebranie 31.10.2020r odwołane. 
Konkurs 7.11.2020r odwołany.

Wszelkich informacji udziela Prezes, wiesław Krajewski, 
pod nr telefonu 502582311.

83. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski
kanarków śpiewających harceńskich
Poznań 2020Organizator SHP Canaria02 Poznań
Patronat Generalny Polska Federacja Ornitologiczna
Termin konkursu od 4 grudnia 2020 od godz. 16:00
do 6 grudnia 2020 do godz. 18:00

Miejsce Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych"
Dom Kultury „Na Skarpie”
Os. Piastowskie 104, 61-164 Poznań

PROPONOWANY PLAN MISTRZOSTW
Piątek 
godz.16:00-20:00 Przyjmowanie ptaków
Sobota
do godz. 8:00 Przyjmowanie ptaków, zamknięcie listy
9:00-13:00 Przesłuchiwanie ptaków
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-18:00 Przesłuchiwanie ptaków
Niedziela
9:00-13:00 Przesłuchiwanie ptaków
13:00-14:00 Przerwa obiadowa
14:00-17:00 Przesłuchiwanie ptaków
17:00-18:00 Wręczenie pucharów. Podziękowanie sędziom, uczestnikom konkursu, PFO i organizatorom. Zakończenie mistrzostw.

Informacje dla uczestników biorących udział w konkursie

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności zgodne z wytycznymi kierownictwa Domu Kultury:
- przy przyjmowaniu ptaków nastąpi sprawdzenie temperatury ciała       
  hodowców,
- bezwzględny nakaz zasłonięcia ust oraz nosa dla wchodzących,
- obowiązek mycia i dezynfekcji rąk.

Podczas porzsłuchiwania ptaków na podglądzie tv należy zachować bezpieczny odstęp siedząc na wyznaczonych miejscach.

Podczas trwania konkursu hodowcy będą mogli skorzystać z wystawionych posiłków na stole szwedzkim, natomiast w godz. 13:00-14:00 będzie podany obiad.
Hodowcy mogą wystawić do konkursu dowolna ilość kanarków. Koszt 1 ptaka wynosi 12 zł, kolekcji 4 ptaków 48 zł. Zgłoszenie uczestników w konkursie i konieczną wpłatę za kolekcyjne należy uiścić maksymalnie do dnia 20.11.2020 r., podając w tytule:
nazwisko hodowcy oraz ilość ptaków na rachunek bankowy nr Wiesława Krajewskiego:
14 1090 1476 0000 0001 2198 40 39
Informacja o kwocie z przeznaczeniem na posiłki będzie podana w terminie późniejszym.

Rezerwacje noclegów organizowane są we własnym zakresie ok. 20.11.2020 r.
HOSTEL W5 Poznań
ul. Zamenhofa 138 C, 
tel. 790 348 030

W przypadku pytań i wątpliwości wszelkich informacji udziela Wiesław Krajewski pod numerem kontaktowym 502 582 311.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu procedur konkursu i odwołania konkursu z powodu dynamicznej sytuacji związanej z COVID-19.


                                          Prezes SHP Canaria02 Poznań
                                         Wiesław Krajewski

UWAGA!!!
31.10.2020 o godzinie 10.00
Odbędzie się zebranie Członków SHP Canaria 02.

Dom Kultury "Na Skarpie" 61-164, 
Poznań oś. Piastowskie 104.

W związku z wymogami COVID19 prosimy o przybycie w maskach ochronnych i w rękawiczkach.
Pomiar temperatury i srodki dezynfekcyjne będą dostępne na miejscu.

Zebranie bardzo wazne ze względu na zbliżajacy się Konkurs Papu, Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Serdecznie zapraszamy!
UWAGA!!!
Obrączki na sezon 2021 będzie można zamówić tak jak w poprzednich sezonach za pośrednictwem platformy federacyjnej. Pierwszy termin zamawiania obrączek rozpocznie się od 23 sierpnia i skończy 6 września. 

Pozostałe terminy będą następujące:
– 15-30 listopada 2020 roku 
– 15-31 stycznia 2021 roku 
– 15-31 marca 2021 roku
– 15-30 maja 2021 roku

Ważne uwaga dla hodowców: 
 • Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 6 września to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców. 
 • Jeżeli Hodowca wyśle 6 września zamówienie do swojego Stowarzyszenia nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na niezdecydowanych. 

Poniżej prezentujemy ceny obrączek na 2021 rok. Obrączki będzie wzorem ubiegłych lat dostarczał czeski producent Sestak.

 • 2.0 - 4.5 (mm) = 1.10 zł
 • 5.0 - 6.5 (mm) = 1.25 zł
 • 7.0 - 7.5 (mm) = 1.60 zł
 • 8.0 - 11.0 (mm) = 2.65 zł8.0 - 18.0 (mm) nierdzewne = 4.30 zł

Tak jak w ubiegłym roku będzie można także zamówić plastikowe obrączki 3.0 u niemieckiego producenta. Cena będzie podobna jak w ubiegłym roku, zostanie ona ustalona w nadchodzącym tygodniu.


Zapisy przyjmuje Rober Bossy (tel. 660 432 167)

UWAGA!!!
05.09.2020
o godzinie 10.00
Odbędzie się zebranie Członków SHP Canaria 02.

Dom Kultury "Na Skarpie" 61-164, 
Poznań oś. Piastowskie 104.

W związku z wymogami COVID19 prosimy o przybycie w maskach ochronnych i w rękawiczkach.
Pomiar temperatury i srodki dezynfekcyjne będą dostępne na miejscu.

Serdecznie zapraszamy. 

Jednocześnie prosimy o kontakt z V-ce Prezesem Bogusławem Rybarczykiem w sprawie regałów i V-ce Prezesem Leonem Strykowskim w sprawie nowego kalendarza. 

UWAGA!!!
04.07.2020
o godzinie 10.00
Odbędzie się zebranie walno sprawozdawczo-wyborcze.
Dom Kultury "Na Skarpie" 61-164, Poznań oś. Piastowskie 104.

W związku z wymogami COVID19 prosimy o przybycie w maskach ochronnych i w rękawiczkach.
Pomiar temperatury i srodki dezynfekcyjne będą dostępne na miejscu.

Obecność obowiązkowa!

Obączki do odbioru u Pana Leona Strykowskiego 
tel. 509-802-800

UWAGA!!!

W związku z trwającą epidemią koronawirusa zebranie walno sprawozdawczo -wyborcze, które miało sie odbyć 28 marca 2020r. Odwołane!! 
O przyszłym terminie zebrania poinformujemy w najbliższym czasie.

Wszelkie informacje u prezesa Wiesława Krajewskiego 
502-582-311

Zapraszamy na zebranie w dniu 29 lutego 2020r o gdzinie 10.00 Poznań Dom Kultury Na Skarpie os.Piastowskie 104.
Jednocześnie przypominamy o mijającym terminie wpłaty składki członkowskiej za rok 2020r.
Termin do 29 lutego 2020r.

UWAGA!!!
Obrączki na rok 2020r


Obrączki na sezon 2020 będzie można zamówić tak jak w poprzednich sezonach za pośrednictwem platformy federacyjnej. Pierwszy termin zamawiania obrączek rozpocznie się od 15 września i skończy 30 września. Pozostałe terminy będą następujące:

– 15-31 stycznia 2020 roku
– 15-31 marca 2020 roku
– 15-30 maja 2020 roku

Ceny obrączek na sezon 2020 kształtują się następująco:

- 2 - 4,5 (mm) = 0.95 zł
- 5 - 6,5 (mm)= 1.10 zł
- 7 - 7,5 (mm)= 1.45 zł
- 8 - 11 (mm) = 2.30 zł
- 8 - 18 (mm) nierdzewne = 3.40 zł
Ważne uwaga dla hodowców: Jeżeli PFO ustala termin zamawiania obrączek do dnia 30 września to jest to termin dla Stowarzyszeń, a nie dla hodowców. Jeżeli Hodowca wyśle 30 września zamówienie do swojego Stowarzyszenia nie zostanie ono uwzględnione i wprowadzone do platformy, gdyż nikt nie będzie czekał na niezdecydowanych. Bezpiecznym terminem – chyba, że Stowarzyszenia wyznaczą własne – jest data 25 września jako ostateczna na składanie zamówień na obrączki do swoich Stowarzyszeń.

Zamówienia na obrączki na rok 2020r przyjmuje P.Leon Strykowski
tel.509-802-800

Jezeli ktoś już wpłacił za obrączki do Polskiej Federacji Ornitologicznej prosimy o zgłoszenie sie do 
P.Leon Strykowskitel.509-802-800
P.Wiesław Krajewski. 502-582-311

Ważne!!!

Odbiór obrączek na sezon 2020r. U prezesa Wiesława Krajewskiego.Odbiór obrączek możliwy tylko po wpłaceniu składki na rok 2020 r.

UWAGA !!!

Spotkanie opłatkowe odbędzie się 21 grudnia 2019r
 o godzinie 10.00

Dom Kultury "Na Skarpie"
61-164, Poznań oś. Piastowskie 104

Serdecznie zapraszamy.

UWAGA.
Chętnych na reklamę swojej hodowli w związkowyyn kalendarzu
 Canaria o2.Poznań 2020 r. Prosimy o kontakt z 
Robert Bossy. 
660-432-167

Przypominamy !!!
Ostatni termin składania zamówień na obrączki w tym roku to 25 wrzesień 2019.
Robert Bossy 660-432-167

UWAGA!!!
W dniu 3 października od godz. 9.30 do 13.00 w Przedszkolu Publicznym w Plewiskach ul.Czarna Droga 45. Odbędzie się mały pokaz ptaków egzotycznych. Chętnych hodowców prosimy o pilny kontakt.

tel. 502 582 311

SHP Canaria 02 Poznań Organizuje Otwarty Konkurs Papug,Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

W dniu 25-27 październik 2019r. 
W domu Kultury "Na Skarpie"
61-164 Poznań, os. Piastowskie 104

Rozkład Konkursu;
25 październik   9.00-18.00     przyjmowanie ptaków.
26 październik   8.00-18.00     Konkurs papug,kanarków i                                                     ptaków egzotycznych.
27 październik   10.00-16.00   Wystawa   Wstep wolny 
                        15.00-16.00   Wreczenie dyplomów i                                                           pucharów .
27 pażdziernik   10.00-16.00   Giełda ptaków egzotycznychKoszt stolika na giełdzie dla wszystkich wystawiających do konkursu ptaki . Koszt 10 złotych od stolika .
Płatne u  Robert Bossy i Leon Strykowski

Hodowcy spoza SHP Canaria o2 Poznań . Koszt za jednego ptaka 10 złotych .
(opłata za wystawienie ptaka do konkursu)

Wystawcy(Oprócz członków SHP Canaria o2) przy przyjmowaniu ptaków zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii pierwszego kontaktu o stanie zdrowia ptaków.Wszelkie dodatkowe informacje 
Wiesław Krajewski 502-582-311

Pobierz pliki


UWAGA !!!
 Zarząd SHP Canaria 02 Poznań z przykrością zawiadamia że tegoroczny Puchar Polski Papug na MTP został odwołany .
Ze wzgledu na okrycie wielu ognisk wścieklizny i decyzje 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Jednoczesnie informujemy że zostanie zorganizowany Konkurs otwarty i wystawa ptaków egzotycznych w Domu Kultury na Skarpie.
Szczegóły wkrótce.

Prezes Wiesław Krajewski tel. 502 582 311

WAŻNE! 
Zmiana terminu zebrania wrześniowego. ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ 31 SIERPNIA o godz. 10.

Pokaz Ptaków Egzotycznych z okazji dnia dziecka, który miał się odbyć 9.06 w Domu Kultury na Skarpie został odwołany. Nowy termin pokazu zostanie podany w późniejszym czasie. 

W dniu 21.01.2019 r., podczas zebrania członków SHP Canaria02 Poznań, przedstawiciel firmy Eminent, Paweł Statucki, wraz z żoną przedstawili ofertę produktów włoskiej marki Pineta. Hodowcy mieli możliwość zamówienia różnego rodzaju pokarmów dla ptaków egzotycznych. 

Z przyczyn nie zależnych od administratora strony wkradł się błąd związany z datą zebrania .
Zebranie odbędzie się 30 marca 2019 o godzinie 10.00
Serdecznie przepraszamy za pomyłkę.
Zadząd Canaria 02 Poznań.

Uwaga!
Przypominamy że termin wpłaty pierwszej składki minął.Nie obecnych na zebraniu walnym informujemy że z powodu braku wpłaty będą wyciągane konsekwencje.

Uwaga!
23 lutego 2019 r. (sobota) o godzinie 10:00 w Domu Kultury na Skarpie odbędzie się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE.
Obecność obowiązkowa!

Uwaga!
DRUGI termin zamawiania obrączek dla hodowców na sezon hodowlany 2019 przypada od 15 do 25 stycznia br. 

Termin opłacenia pierwszej raty składki członkowskiej na rok 2019 mija 23 lutego br.

26 stycznia 2019 roku o godzinie 10 odbędzie się zebranie członków SHP Canaria 02 Poznań. Serdecznie zapraszamy!
Na początku zebrania dystrybutor włoskiej firmy Pineta przedstawi artykuły zoologiczne - pokarmy dla ptaków egzotycznych.

Uwaga!
Informujemy, że zebranie SHP Canaria 02 zaplanowane na
17 listopada jest ODWOŁANE.
Równocześnie serdecznie zapraszamy hodowców SHP Canaria 02 na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 22 grudnia 2018 roku

Serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć oraz wyników 
IV edycji Pucharu Polski Papug oraz
Otwartego Konkursu Kanarków i Ptaków Egzotycznych! 

Serdecznie zapraszamy do oglądania relacji z pokazu ptaków egzotycznych z okazji Święta Dyni w Gąsawach koło Szamotuł!

Pilne!
Termin zamawiania obrączek na 2018 rok to15 -25 września.
 Informujemy też hodowców SHP Canaria 02 o mozliwości reklamowania swojej hodowli w nowo powstającym kalendarzu
na przyszły rok.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z
Robertem Bossym (660-432-167)

Serdecznie zapraszamy do oglądania zdjęć  z pokazu ptaków,
k
tóry odbył się w dniu 9 czerwca 2018 roku w Komornikach
z okazji Dnia Dziecka.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycją klatek wystawowych. W razie pytań prosimy o kontakt:
Robert Karasek, tel. +48 519 449 718, www.sklep.quiko.pl

Pobierz pliki


Kliknij, aby edytować treść...


Przypominamy o kolejnym terminie zamawiania obrączek do 25 września.

Robert Bossy tel. 660 432 167


Kliknij, aby edytować treść...
Kliknij, aby edytować treść...

                       UWAGA WAŻNE !!!
W imieniu Zarządu zapraszamy na Zebranie Organizacyjne  Członków SHP Canaria02 które odbędzie się dnia 09.09.2023 roku. W Domu Kultury Na Skarpie w Poznaniu o godz. 10:00 

Kliknij, aby edytować treść...
Kalendarium wystaw i pokazów 2023:


18-19.11.2023 r.

VI Edycja Pucharu Polski Papug 
- Konkurs i Wystawa

Otwarty Konkurs Kanarków i Ptaków Egzotycznych - Wystawa 

na Międzynarodowych Targach Poznańskich

5-6 listopada 2021
Oddziałowy Konkurs Papug, Konarków i Ptaków Egzotycznych. 
Dom Kultury "Na Skarpie" 61-164, Poznań oś. Piastowskie 104