Ornitologiczne Mistrzostwa Świata 2013
Hasselt Belgium


Gil (Pyrrhula pyrrhula)

Zięba (Fringilla coelebs)

Wróbel zwyczajny (Passer domesticus)

Dzwoniec (Carduelis chloris)
Czeczotka (Carduelis flammea) i czyż (Spinus spinus)


Szczygieł (Carduelis carduelis)

Makolągwa (Carduelis cannabina) i rzepołuch (Carduelis flavirostris)(fot. 2 i 3)

Sikora modra (Cyanistes caeruleus) i wróbel mazurek (Passer montanus)

Wąsatka (Panurus biarmicus) i podróżniczek (Luscinia svecica)

(Rhodopechys githaginea) i krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) i łuskowiec (Pinicola enucleator)

Amadyna obrożna, mewka japońska i amadyny wspaniałe

Kanarki: czarno-czerwone, czerwone, czerwone białoskrzydłe, mozaika czerwona