Piotr Mataczyński
Wągrowiec, 
tel. 501 190 480, 790 755 722

Przygoda moja z przerwami to ponad 40 lat przebywania w obecności i razem z ptakami. W mojej hodowli znajdują się kanarek harceński, lora wielka, amazonka żółtogardła, aleksandretta chińska. Od roku 2017 rozpocząłem skromną hodowlę ptaków fauny europejskiej, uzyskując zezwolenia i decyzję od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Do hodowli dołączyły wtedy dwie pary z gatunku szczygłów (Carduelis carduelis), podgatunku szczygła syberyjskiego (Carduelis carduelis major) i gila zwyczajnego (Pyrrhula pyrrhula).
Link do strony na serwisie Facebook: Piotr Mataczyński