Pokaz ptaków egzotycznych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 52 
Fundacji Familijny Poznań