Wykład o papużkach falistych

Podczas zebrania Canarii 02, które odbyło się 30 kwietnia 2016 roku, koledzy Bernard Słoma i Teodor Łysak przedstawili referat na temat hodowli papużki falistej (Melopsittacus undulatus) oraz wystawowej papużki falistej (WPF). 

Omówiono następujące zagadnienia prowadzenia hodowli tego popularnego gatunku, ale o jakże ogromnej różnorodności mutacji barwnych:

- Pochodzenie i występowanie w środowisku naturalnym – Australia
- Hodowla w Europie od 1840
- Charakterystyka fenotypowa gatunku
- Złożona hodowla wystawowej papużki falistej (niewystępującej w naturze)
- Cechy wzorca wystawowego WPF, przygotowanie do wystaw
- Dymorfizm płciowy – wyraźny w podstawowych mutacjach, trudniejszy przy lutino i albino
- Żywienie - zróżnicowanie w okresie lęgowym i spoczynku
- Higiena - profilaktyka dla utrzymania ptaków w zdrowiu i kondycji
- Rozmnażanie i lęgi - odpowiedni dobór osobników oraz zmiany w żywieniu i długości dnia świetlnego
- Mutacje – podstawy dziedziczenia barw, geny dominujące i recesywne, ogrom mutacji barwnych, występowanie w genotypie kilku mutacji jednocześnie