Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze

W dniu 27 lutego 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze SHP Canaria02. Na zebraniu wybrano nowy zarząd Stowarzyszenia oraz głosowano nad składem komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Odczytane zostały sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły, a także protokół finansowy. Dyskutowano i głosowano również nad ważnymi dla Canarii kwestiami, dotyczącymi planów na rok obecny.